Det framgick vid ett expertmöte om den nya influensan den 2 och 3 juli, då deltagare från EU:s 27 medlemsländer träffades i Jönköping inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, deltog vid mötet.
– Nu har vi haft pandemin
i en månad, olika länder har drabbats olika och vidtagit olika typer av åtgärder. Därför var det viktigt att träffas och utbyta erfarenheter och diskutera det fortsatta arbetet, säger Anders Tegnell, och fortsätter:
– Det är svårt att säga hur länderna lyckats i smittskydds­arbetet i jämförelse med varandra, inte minst för att vissa arbetat mycket kraftfullt för att hitta smittade medan andra satsat mer på att förhindra ytterli­gare spridning inom landet.

Under mötet diskuterades bland annat hur länderna ska fortsätta samarbetet, hur tillgången till vacciner ser ut samt olika åtgärder för att begränsa smittspridningen.
– Vi har nu ett läge med tre grupper av länder inom EU: en grupp med några enstaka fall av bekräftade A/H1N1-smittade, en annan grupp med omkring 20–100 fall, och slutligen två länder med ett stort antal smittade och dess­utom en inhemsk spridning: Storbritannien och Spanien.

Enligt Anders Tegnell var samtliga deltagare på expertmötet överens om att den hittillsvarande strategin, den att främst spåra nya smittade och skydda smittades närmaste omgivning, inte kommer att fungera på sikt. Snart krävs andra åtgärder för att resurserna ska räcka till.
– Det känns som att vi alla drar åt samma håll. Men länderna ligger i lite olika fas, och vi kommer inte att för­ändra strategin samtidigt. I Sverige befinner vi oss mycket nära den brytpunkt då resurserna måste omfördelas och gå till att hantera effekten av pandemin, så som att identifiera riskgrupper och se till att viktiga samhällsfunktioner fortsätter att fungera, säger Anders Tegnell.

Vid mötet deltog även representanter från WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Europeiska kommissionen samt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.
Enligt statistik från ECDC den 3 juli var antalet bekräftade fall av A/H1N1 bland EU:s medlemsländer 9 977. Sverige hade då 76 bekräftade fall.