– Hittills har vi försökt hitta alla personer som smittats för att hindra vidare spridning. Nu ser vi att man i land efter land trots sådana insatser fått en omfattande spridning. Därför är inriktningen nu att mildra effekterna av pandemin så långt som möjligt, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
Den ändrade strategin innebär att man inte längre kommer att leta upp alla som misstänks ha smittats av den nya influensan till exempel vid utlandsresor. Provtagning, behandling och förbyggande åtgärder begränsas från och med nu till personer i riskgrupper, som kroniskt sjuka, gravida samt barn under två år.
Samtidigt begränsas rapporteringsplikten när det gäller nya fall av influensa A/H1N1 till patienter som vårdas på sjukhus.
Resurserna ska i stället läggas på att förbereda den stora vaccinationskampanj som ska äga rum till hösten samt på att se till att landstingen klarar att ta emot den stora mängd sjuka personer som väntas.
Enligt Anders Tegnell finns det sedan tidigare beredskapsplaner i landstingen som innebär att 10–20 procent av alla sjukhusbäddar upptas av influensapatienter.
– Landstingen har sagt att man kommer att klara detta, men man kommer att få prioritera och kanske skjuta upp annat som går att skjuta upp, säger Anders Tegnell, som samtidigt framhåller att det inte är apparatur eller sängar som är flaskhalsen utan personalresurserna.

18 miljoner doser
Sverige har beställt 18 miljoner doser vaccin mot den nya influensan som om allt går enligt planerna ska börja levereras i slutet av september. Enligt Anders Tegnell har landstingen kommit olika långt när det gäller förberedelserna inför vaccinationskampanjen.
– Vi vill peka på att alla landsting nu måste ta itu med detta.
Vaccinet ges i två doser med två till fyra veckors mellanrum och ger därefter ett 95-procentigt skydd. Enligt Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, kommer troligen viruset, när vaccinationen börjar, inte att ha förändrats så mycket att skyddseffekten reducerats i någon högre grad.
– Det kom nyligen en rapport från Finland som visar att viruset muterat förvånansvärt lite. Mutationerna tar förmodligen fart först när folk fått antikroppar som viruset måste smita undan.
Så fort de första leveranserna är här kommer vaccinationskampanjen att inledas. De grupper som kommer att prioriteras först är speciellt utsatta grupper, som kroniskt sjuka, samt sjukvårdspersonal.
I övrigt är det upp till landstingen själva att avgöra i vilken ordning man vill låta folk vaccineras.
– Det är bäst att landstingen själva avgör det. Förutsättningarna ser olika ut i Stockholm, på Gotland och i Norrland, säger Anders Tegnell.
Förhoppningen är att vaccinationen ska »kapa toppen« av influensapandemin och därmed minska belastningen på samhället. Trots det finns det en klar risk för ett massinsjuknande, säger Annika Linde.
– I och med att skolorna kommer igång och folk börjar träffas på arbetsplatserna kommer vi nog att få en hel del sjuka innan vaccinet kommer.