– Nej, det kommer inget beslut denna vecka och inte nästa vecka heller.
Det säger chefsåklagare Peter Claesson, förundersökningsledare i fallet med den dråpmisstänkta narkosläkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus, men lägger till brasklappen:
– Utan att veta helt säkert …
– Det är nog sannolikt så att vi måste avvakta Socialstyrelsens rapport innan vi kan fatta något beslut.
Tidigare har Peter Claesson uttryckt att hans utredning inte var beroende av Socialstyrelsens yttrande, men nu säger han att Socialstyrelsen bedriver en undersökning som är parallell med förundersökningen och att det därför kan finnas anledning att invänta hela yttrandet. Han nämner att det under sommaren bland annat kommit ett utlåtande från Socialstyrelsens vetenskapliga råd om halterna av tiopental i flickans blod och dess förhållande till doser (»Socialstyrelsens experter: Onormalt mycket tiopental« ). Det dokumentet kände Peter Claesson inte till förrän bland annat Läkartidningen skrev om det den 12 augusti. Han poängterar att åklagaren inte har någon underhandsinformation från Socialstyrelsen om undersökningen och är osäker på om han per automatik kommer att få tillgång till den när den är klar.
– Men vi har koll på det här, det är bara ett par småsaker som ska till! avslutar Peter Claesson.
Socialstyrelsen har tidigare meddelat att deras utredning antagligen inte är klar förrän i slutet av september.