Det ska bli lättare för privatpraktiserande och offentliganställda specialistläkare att med offentliga medel etablera sig i öppenvården. Landstingen väntas bli skyldiga att samarbeta med privata vårdgivare.
– Det handlar om hur sjukvårdens olika delar ska integreras effektivast möjligt, säger Toivo Heinsoo, som kan tänka sig en ordning motsvarande Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, det vill säga att man fastställer vad som ska ingå i det offentliga åtagandet.
Betänkandet skulle ha presenterats den 30 september men kommer att överlämnas till socialministern någon gång under oktober/november, uppger Toivo Heinsoo nu.
I utredningen ingår också att se över behovet av övergångsregler för den nationella taxan, där signaler tyder på att mattan inte kommer att dras undan för de så kallade taxeläkarna.
– Direktiven är tydliga, det kommande förslaget ska underlätta etableringar. Vi tar upp alla delar som finns med i debatten: lagstiftning, hinder för att ha delade tjänster, att vara offentliganställd men samtidigt kunna arbeta i den öppna vården i andra företagsformer, säger Toivo Heinsoo i en längre intervju, som publiceras i ett kommande nummer av Läkartidningen.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som ingår i en expertgrupp som är knuten till utredningen, välkomnar att utredningen får mer tid:
– Från Läkarförbundet sida skulle vi vilja se en ökad öppenhet i öppenvård i form av en kostnadseffektiv närsjukvård. Det är bra att utredningen får mer tid, säger hon.