Om Robert Svartholm, allmänläkare vid Bodens vårdcentral och ordförande i Norrbottens läkarförening, skulle följa alla vårdprogram som riktas till primärvården skulle han arbeta med 80 stycken. Naturligtvis gör han inte det.
– Det sägs ofta att det är bra eller värdefullt att vi deltar i ännu ett register, lämnar ytterligare uppgifter, följer ännu ett frågeformulär eller checklista. Men värdefullt för vem? Knappast för den patient som sitter framför dig i alla fall, och som du inte hinner lyssna till för att det finns ytterligare en blankett att fylla i, säger Svartholm.

Annika Eklund-Grönberg, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, värjer sig också mot det ökade trycket. Många kvalitetsregister är svåranvända för en vårdcentral, enligt henne, eftersom urvalet av patienter med en viss åkomma är för litet. Hon anser också att för en vårdcentral och allmänläkare som möter så många människor som kanske både har högt blodtryck, hjärtsvikt och är rökare blir det dessutom orimligt att strikt följa flera vårdprogram. Behandlingen i ett vårdprogram kan också tala emot behandlingen i ett annat.
– Det du gör för att få ner blodtrycket kan innebära problem för patientens hjärta, säger Eklund-Grönberg.

SFAM har satt upp fyra villkor för om en vårdcentral bör delta i ett register eller följa ett vårdprogram: att registret är anpassat för den verksamhet som bedrivs, att resultaten kan användas aktivt i förbättringsarbetet på enheterna, att registreringen kräver rimlig arbetsinsats och att resultaten inte används för att bedöma vårdkvalitet eller för resursfördelning.