Det är behovet av att få en hög vaccinationstäckning för att effektivt hindra smittspridningen av det nya pandemiviruset som har varit avgörande för SKL:s ställningstagande.
Rekommendationen om avgiftsfri vaccination gäller också asylsökande och utländska studenter.
SKL skriver i ett pressmeddelande att vaccinationen bör ske i ett nära samarbete mellan landsting och kommuner, där landstingen tillhandahåller vaccinet medan kommunerna står för personal.