I juni bjöd Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik in fackligt intresserade läkare på Carema för att diskutera möjligheten att bilda en egen läkarförening för Caremas runt 350 läkare. Mötet resulterade i bildandet av en interimsstyrelse och beslut att gå vidare med planerna.
– I princip är lokalföreningarna lokal förhandlingspart till Carema. Men eftersom Carema är ett rikstäckande företag där många frågor är gemensamma är det inte bra att förhandla separat med varje lokalförening, säger förbundets förhandlingschef Karin Rhenman.
Flemming Hansen, läkare vid Simrishamns närvård som drivs av Carema, är ledamot i interimsstyrelsen och kandidat till att ingå i den nya föreningens styrelse.

– Hittills har oftast Stockholms läkarförening representerat oss i förhandlingar med Carema eftersom Caremas huvudkontor ligger i Stockholm. Men det är inte rimligt att de ska stå för fiolerna, säger han.
Förutom att bistå medlemmar i löneförhandlingar med arbetsgivaren blir föreningen en naturlig part i frågor som rör exempelvis chefstillsättningar, ekonomi och utvecklingen av verksamheten, menar Karin Rhenman.
– Carema är ett företag som vuxit otroligt mycket och det bör finnas ett intresse bland läkarna att få vara med och påverka den utvecklingen.
En annan uppgift blir att bevaka lönebildningen för att säkra att löner är sakligt satta och att det inte förekommer könsmässiga eller andra skevheter.
Från arbetsgivarens sida ser man positivt på planerna, säger Margareta Sööder, HR-direktör på Carema.

– Vi hoppas att fler medarbetare kommer att engagera sig i utvecklingen av vården när man kan påverka hel­heten på ett annat sätt.
Karin Rhenman tror att Carema-föreningen med all sannolikhet kommer att följas av fler på andra vårdkoncerner.
– Vi har redan tagit kontakt med andra sjukvårdsföretag, bland andra Capio och Aleris.
Caremas läkarförening kommer inte att ha någon representation i Läkarförbundets fullmäktige. Vill läkarna inom Carema driva fackpolitiska frågor måste det ske via medlemsmotioner, alternativt genom yrkes- eller lokalföreningarna.

På sikt tror Karin Rhenman att det nya vårdgivarlandskap som växer fram gör att det kan bli nödvändigt att ändra i förbundets stadgar.
– Organisationen med lokalföreningar bygger på den landstingsdrivna vården. När den privata sektorn blir större tror jag inte att vi kommer att kunna hantera fullmäktige utifrån lokal- och yrkesföreningar utan måste hitta ett annat sätt.