Ljungby lasarett kammar i år hem höga 5,63 poäng på den sexgradiga skalan, se tabell 1 Särskilt utmärkande är att kirurgi- och medicinblocket får höga betyg, tillsammans med frågan om möjligheten att påverka sin arbetssituation.
Att Ljungby får toppresultat kan enligt AT-studierektor Sara Johansson bero på att det är ett litet sjukhus där man som AT-läkare blir sedd direkt.
– AT-läkarna är synliga i organisationen. Varje AT-läkare har ju en handledare, men till detta kommer att många andra läkare också känner ett handledaransvar. Jag tror också att andra personalgrupper är bra på att ge kollegialt stöd, menar Sara Johansson.
Sara Johansson tror även att Landstinget Kronobergs åtgärder varit ett stöd.
– De har de senaste åren satsat på att utöka antalet AT-platser och har även tillsatt en övergripande studierektor, säger Sara Johansson.
AT-läkaren Rikard Norell, som nu gör allmänmedicinblocket, är väldigt nöjd med sin AT. Han upplever att det alltid finns tid att diskutera en fråga, eller ta upp ett pro­-b­lem, med äldre läkare. »Fria tyglar« och »hyfsat mycket ansvar« är andra fördelar, enligt honom. Flera yngre läkare lyfter fram att man tillåts att arbeta mycket och självständigt från början av AT-tjänsten.
– På ett så pass litet sjukhus som detta är det lätt att komma till och assistera under operation. Man tillbringar en hel del tid på akuten, och det är även möjligt att gå många nattjourer. Det är väldigt lärorikt och gör att man snabbare kommer in i läkarrollen, säger Linda Nilsson, som är klar med kirurgiblocket och nyligen har börjat på medicinblocket. 
Men ingen av de två AT-läkarna löneförhandlade inför AT-tjänsten. Inte heller Hanna Asplund.
– Nej, jag gjorde inte det. Det beror på egen feghet plus att ingångslönen är hög i Ljungby, säger Hanna Asplund, som slutfört sin AT och vikarierar på narkosen.
I år hamnar fem småländska sjukhus, Ljungby, Eksjö, Västervik och Värnamo samt Länssjukhuset i Ryhov, bland de femton bästa. Flera av dem har under lång tid presterat bra i AT-rankningen. En eventuell »Smålandseffekt« skulle enligt Sylf:s Lena Ekelius kunna förklaras med att AT-läkare har lättare att påverka situationen på små sjukhus och därför trivs bättre.
Som vanligt utnämner Sylf årets bubblare i rankningslistan. Lindesbergs lasarett fick i år omnämnandet efter att ha klättrat 31 placeringar från 35:e plats under 2008 till en fjärdeplacering i årets rankning. Några sjukhus har också ramlat ned rejält i listan: Universitetssjukhuset MAS med 24 platser och Kungälvs sjukhus med 20 platser. För Hässleholms sjukhus blev det fritt fall då det tappade 42 placeringar.

Läs mer:

Läs hela rapporten: http://www.sylf.se

Om tabellen är svårläst hänvisar vi till artikeln som pdf.