Det policydokument som WMA väntas anta i New Delhi i oktober innebär sannolikt att läkare och nationella läkarförbund ska agera många olika sätt och på många nivåer; bland annat ska läkarförbunden påverka de nationella regeringarna inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december.
Vad planerar Läkarförbundet att göra?
– Först måste vi invänta att deklarationen bli antagen i oktober. Vad vi har gjort det senaste året är att ta upp frågan och sprida kunskap om hälsoeffekterna när vi träffar politiker och beslutsfattare. I somras hade vi ett seminarium i Almedalen, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Och om den blir antagen?
– Det får vi lägga upp då, men det blir mycket fokus på klimatmötet i Köpenhamn. Från WMA kommer vi att sprida deklarationen så att den blir del av kunskapen på klimatmötet, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Att påverka inför FN:s klimatmöte är något som Läkarförbundet redan bundit upp sig för i och med anslutningen till det brittiska klimatrådet Climate and Health Council förra året. Läkartidningen frågade Mike Gill, ordförande i klimatrådet och en av de inbjudna experterna vid WMA:s seminarium, vad han ansåg att Läkarförbundet bör göra med WMA:s nya policy.
– Svenska läkarförbundet bör presentera deklarationen för alla passerande ministrar man kan hitta och säga: »Varenda läkarförbund i WMA har signerat den här verkligt kraftfulla resolutionen och därför måste ni skriva på ett kraftfullt klimatavtal, för om ni inte gör det kommer det att bli en hälsokatastrof, och om ni gör det så finns det en massa hälsovinster att göra i form av utsläppsminskningar«, sa Mike Gill, och tillade:
– Sverige kommer att representera EU, och Danmark kommer att vara värd för klimatmötet i Köpenhamn i december, så svenska och danska läkarförbunden borde verkligen samarbeta om hur deklarationen bäst ska användas, för ni kommer att vara i väldigt privilegierade positioner.
Samarbetar Läkarförbundet med danska Læge­foreningen?
– Nej, inte med Danmark specifikt. Vi är med i WMA:s arbetsgrupp och det är danska läkarförbundet också. Men det har han ju rätt i, säger Eva Nilsson Bågenholm.
I december 2006 sa du i Läkartidningen (nr 50/2006 sidan 4012): »Det är bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan men det är inte en fråga för Läkarförbundet.« Vad har fått dig att ändra dig?
– Saker och ting ändrar sig. Det har blivit en kompromiss. Vi driver fortfarande inte frågorna, för vi har inte kunskapen. Vad vi har gjort är att hjälpa Läkare för miljön och experter som Elisabet Lindgren att lyfta frågan och sprida kunskap. Det är viktiga frågor, men det är ingen primär uppgift för Läkarförbundet. Vi lägger inte ner så mycket tid på den. Vi har ingen klimatpolicy i Läkarförbundet och CS är väldigt splittrad. Vi har inte drivit på för att få upp frågan i WMA.
I LT nr 15/2008, i samband med att Läkarförbundet beslutade att gå med i Climate and Health Council, sa Lars Nevander, ledamot i förbundets centralstyrelse, att förbundet planerade att se över sin egen inre verksamhet, bland annat titta på resor och pappersanvändning.
Har ni gjort det?
– Nej, inte vad jag vet. Lars är en av dem som vill mest, men han har inte med sig resten, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Lars Nevander håller med om att det finns olika grad av engagemang inom CS i klimatfrågan, bland annat i fråga om hur aktivt förbundet ska föra ut frågan. Själv ville han att förbundet redan den
1 september skulle ha förmedlat WMA:s budskap till den svenska regeringen.

– Jag och flera andra ville att vi skulle gå ut tidigare för då hade regeringen hunnit få upp frågan på bordet. Men majoriteten av de närvarande ville att vi skulle vänta tills WMA har antagit dokumentet den 17 oktober.
– Men i de viktiga sakfrågorna har CS tagit beslut, till exempel att gå med i Climate and Health Council, säger han. Och vi står ju bakom det som nu skrivs i WMA, även om vi inte har satt det på papper.

Lars Nevander anser att förbundet driver klimatfrågan.
– Vi har både kunskap i frågan och dessutom har vi drivit frågan i WMA. Vi tog inte initiativet, men vi hängde på och vi har varit aktiva i arbetsgruppen. Vi har fullmäktigebeslut på att förbundet ska bli mer aktivt i frågor om miljö och hälsa, bland annat klimatfrågan. Det är det jag följer, säger Nevander.
Han håller heller inte med om att Läkarförbundet inte har någon klimatpolicy.
– Vi har inget eget papper, men vi har anslutit oss till Climate and Health Council och om om WMA tar det här dokumentet, så har vi två klimatpolicyer.
Om översynen av förbundets inre verksamhet, som resor och pappersanvändning, säger Lars Nevander:
– Den har bara inte hunnits med.

10 råd till hälso- och sjukvårdspersonal från WHO

Globalt:
1. Verka för ett starkt och rättvist klimatavtal.
2. Verka för att hälsofrågorna tas med i klimatavtalet.

Nationellt:
3. Använd din kunskap och auktoritet för att påverka.
4. Bedöm samhällets och sjukvårdens beredskap att möta klimathotet.
5. Uppmuntra dina institutioner att föregå med gott exempel.
6. Stärk hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera konsekvenserna.
7. Lyft fram de hälsovinster som kan följa med minskade växthusgasutsläpp.

Personligt:
8. Öka din kunskap om klimatrelaterade hälsohot.
9. Mät ditt koldioxidutsläpp.
10. Sprid dessa tio punkter bland dina kolleger.

Läs hela texten: http://www.who.int/globalchange/climate/en/index.html

Läs även:

Klimathotet: Världens läkare samlas i klimatfrågan
»Viktigast få ner utsläppen«
Hur föregår du med gott exempel?
Engagemanget skiftar i förbundsledningen

Fler artiklar, länkar och tips:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Gruppdiskussioner. Från vänster Susan Wilburn, WHO, Jon Snaedal, Island, Eva Nilsson Bågenholm, ordförande iSveriges läkarförbund, och Peter Orris, American medical association. Foto: Tommy Østerlund