Tre för tidigt födda barn smittades av den multiresistenta tarmbakterien Klebsiella pneumoniae på neonatalavdelning 69 på Centrallasarettet i Västerås. Barnen var kraftigt underburna, två av dem var födda i vecka 30 och det tredje i vecka 27, men hade även andra allvarliga komplikationer när de dog under andra veckan i augusti. Trots att antibiotikabehandling med meropenem (Meronem) sattes in tillsammans med intensivvård med respirator och kuvös på Akademiska sjukhuset i Uppsala, gick barnens liv inte att rädda.
– Det är djupt tragiskt. Den resistenta bakterien har haft betydelse i alla fall. På två av barnen bidrog de bakomliggande sjukdomarna till att de dog, men på det tredje var bakterien helt avgörande, säger Mårten Hallberg, klinikchef för barn- och ungdomskliniken på Centrallasarettet i Västerås.

Ytterligare fyra barn bär på smittan, men de anses vara under kontroll eftersom de inte utvecklat några symtom. Barnen har flyttats till en speciell avdelning för att isolera smittspridningen. Avdelning 69 i Västerås har också varit stängd för desinficering fram till igår eftermiddag, 1 september, då den öppnades igen. Säkerhetsåtgärder har även vidtagits på Akademiska sjukhuset.
– Det finns ingen smitta kvar, vi har tagit flera prov, säger Mårten Hallberg.

Men Centrallasarettet i Västerås har haft många utbrott av andra multiresistenta tarmbakterier. Under 2008 konstaterades så många som 111 fall av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, som kan ge mycket svårbehandlade infektioner. I samband med utbrotten kom krav på åtgärdsplan på sjukhuset för att få bukt med bland annat bristande handhygien.
– Åtgärdsplanen är i bruk sedan november förra året. Vi jobbar med den och har åtgärdat många punkter, andra återstår, säger Daniel Heimer, hygienöverläkare på Centrallasarettet.
Enligt honom är vårdpersonalen bättre på att använda handsprit, städrutiner har blivit bättre och tydlig information till föräldrar om handhygien har tagits fram. Han är medveten om att fysiska förutsättningar som större avstånd mellan kuvöser och fler enkelrum är lika viktiga för att stoppa smitta. Detta är dock svårare att lösa i ett sjukhus med ålderdomliga lokaler.
– Det är viktigt med bättre patientutrymmen och enkelrum, även för barn. Vi har diskuterat detta. Mycket av denna kunskap om att hindra smittspridning har kommit på senare år. På vuxensidan bygger vi nya medicinavdelningar där man tar hänsyn till detta, säger Heimer.

Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och ordförande i Strama, är djupt oroad över det ökande antalet händelser med resistenta bakterier i landet hos för tidigt födda. Förra hösten smittades till exempel 15 nyfödda på Karolinska universitetssjukhuset i Solna av samma typ av bakterie som i Västerås. Tre av barnen dog. Fall har även dykt upp i Linköping och Malmö. Gemensamt är att »rätt« antibiotikum har satts in utan att det gett resultat.
– Om inte ens meropenem hjälper på Klebsiella är vi riktigt illa ute. Vi har upptäckt det för sent, men vi kanske redan befinner oss i postantibiotikaeran. Vi behöver helt nya läkemedel för att bekämpa smitta, säger Otto Cars.

Centrallasarettet i Västerås kommer att göra en lex Maria-anmälan av de tre fallen för att se om något fel begåtts.