Det är två näringsforskare från Nya Zeeland, Jim Mann och Edwin R Nye vid universitetet i Otago, som kritiserar svenska myndigheter för att inte ha agerat mot den populära dieten, lanserad av Annika Dahlqvist, »fettdoktorn« kallad.
Dahlqvist anmäldes 2005 av två sjukgymnaster till Socialstyrelsen för att hon rekommenderar överviktiga typ-2 diabetiker LCHF-kost. Socialstyrelsen friade 2008 men tog inte ställning i själva kostfrågan ( se LT 2008 nr 4 sid 191).

Jim Mann och Edwin R Nye uttrycker oro för att det svenska exemplet visar att starka förespråkare i kombination med en missledd press kan inverka menligt på folkhälsan.
»Det är konstigt att denna debatt uppstått i ett land som bidragit till att gå i bräschen för hjärtrehabilitering och preventiv kardiologi, och som är ett av få [länder] som rapporterar en nedgång i talen för barnfetma«, skriver forskarna och efterlyser internationellt godtagna evidensbaserade riktlinjer för kosthållningen.

De båda nyzeeländska forskarna kritiserar vidare Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, för att han som nytillträdd på sitt ämbete tillsatte ett nytt kostråd för diabetiker. Två tidigare experter fick utgå på grund av deras nära koppling till livsmedelsindustrin ( se LT 2008 nr 12 sid 881). »Missriktad entusiasm och bevakning synes ha vunnit över expertkunskap«, skriver författarna, av vilka Jim Mann själv i anslutning till den aktuella Lancetartikeln uppger uppdrag för livsmedelsindustri.
De aktuella kostråden, »Mat vid diabetes«, bereds nu vid SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, och väntas komma våren 2010.

Läs kommentaren i The Lancet:

Fad diets in Sweden, of all places