Förra året visade en kartläggning av Upplands allmänna läkarförening, UAL, att 40–45 procent av läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala saknade tillsvidareanställning.

Enligt Sylf:s senaste ST-enkät hade bara 12 procent av ST-läkarna på Akademiska i början av 2008 fast tjänst, att jämföra med 93 procent i riket som helhet.
Facket har länge verkat för att få ner visstidsanställningarna, fram till nu med begränsad framgång.
Men nu har sjukhuset efter tuffa förhandlingar med UAL beslutat att alla behöriga avdelningsläkare och alla nya ST-läkare ska tillsvidareanställas. Beslutet berör de runt 50 ST-läkare som nyanställs varje år samt en ännu okänd andel av sjukhusets ca 250 specialistläkare.

– Det är jättekul att vi kommit framåt. Jag tror att sjukhusledningen har insett att i tider av läkarbrist ser det inte bra ut om man är ensam om att inte tillsvidareanställa. Förr var Akademiska så populärt att man fick sökande ändå, men i dag är trygghet viktigare för många, säger Niclas Abrahamsson, ordförande för Sylf i Uppsala.
Hela vägen nådde man dock inte. De ST-läkare som redan är anställda omfattas inte av överenskommelsen, utan det är upp till varje verksamhetschef att avgöra om tjänsten ska konverteras till fast tjänst.

– Vi ska göra en utvärdering om sex månader och se om det blir några problem. Jag tror att det kommer att ordna sig även för dem, säger en hoppfull Anna Rask Anderssen, ordförande för UAL.
Att universitetssjukhusen kan frångå LAS-reglerna och låta läkare gå på rullande visstidsanställningar beror på den så kallade »LUS-lagen« (1982:764) samt förordningen (1998:1518) om vissa anställningar inom hälso- och sjukvården.
Efter en anmälan från UAL förra hösten påpekade EU-kommissionen i ett brev till regeringen att den svenska lagstiftningen inte tycks rimma med EU:s visstidsdirektiv.
– Att EU har ifrågasatt regelverket har säkert påverkat. Om det ändå med tiden skulle komma krav från EU kan man lika gärna agera frivilligt, säger Niclas Abrahamsson.
Sylf har länge drivit frågan att den aktuella förordningen ska upphävas.
– Nu när inget sjukhus använder den finns det verkligen inget skäl att ha kvar förordningen.