Det är den amerikanske genetikern och entreprenören Craig Venter och hans medarbetare som står bakom undersökningen som publiceras på debattplats i Nature.
Tre kvinnor och två män skickade sitt DNA till två företag, 23andMe och Navi­genics, för att se om resultaten matchade varandra.
För en del sjukdomar, som MS, artrit, celiaki och bröstcancer, var de båda testen överens om den relativa risken. Men i påfallande många fall var bedömningarna av personens relativa risk motsatt i de båda testen. En man som enligt det ena testet hade en förhöjd risk för prostatacancer hade exempelvis enligt det andra testet en lägre risk än genomsnittet. Andra sjukdomar där förutsägelserna spretade var Crohns sjukdom, psoriasis och diabetes.
Huvudförklaringen till skillnaderna är enligt författarna att testerna använde olika markörer. Man anser därför att företagen bör ange hur mycket den testade markören bidrar till den totala ärftligheten och fokusera på högriskmarkörer där bärare har mycket att vinna på att ändra sina levnadsvanor.