Vem är du?
– Jag är 61 år, skåning och specialist i allmänmedicin och socialmedicin. Under 14 år var jag verksam i Luleå där jag bland annat gjorde min ST. Sedan 20 år är jag återbördad till Skåne och är numera docent i allmänmedicin vid Lunds universitet och ansvarig för strimman professionell utveckling på läkarutbildningen.
Du är den första allmän­medicinaren på posten. Vad tror du att det kan betyda?
– I en sådan här idéburen organisation är organisationen inte beroende av ordföranden, utan lever sitt liv genom sina medlemmar och förtroendevalda. Men jag tror att det kan bidra till att synliggöra allmänmedicinen och få allmänmedicinare att känna sig delaktiga på ett annat sätt, på samma sätt som det betydde mycket när Benny Ståhlberg från DLF fick en framträdande position i Läkarförbundet.
Vilka frågor anser du är prioriterade för SLS de kommande två åren?
– På det vetenskapliga området är det att stimulera den kliniska forskningen. När det gäller etiken skulle jag säga frågor som rör den palliativa vården. Det finns indikationer på att läkare blivit rädda för att ge smärtstillande och lugnande efter det som skedde på Astrid Lindgrens barnsjukhus i våras. På kvalitetsområdet tycker jag att det känns aktuellt med en diskussion kring kvalitetsregistren och vad man kan och inte kan mäta på ett trovärdigt sätt. När det gäller utbildningen tycker jag att det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen av nya ST som ska utvärderas nästa år.
Hur vill du få stopp på den nedåtgående deltagartrenden på riksstämman?
– Det finns en myt att ingen går på riksstämman. Under senare år är deltagarantalet stabilt. Det har bedrivits ett medvetet och framgångsrikt arbete för att vidga mot andra yrkesgrupper, tjänstemän och politiker. Men jag skulle önska att fler yngre läkare fick komma. Jag anser att man kan lära sig väldigt mycket nytt på riksstämman som AT, ST eller ung specialist.
I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte föreslås att SLS och SLF slås ihop. Ett skäl skulle vara att folk inte vet skillnaden. Vad tänker du om det?
– Som jag ser det har Läkarförbundet och Läkaresällskapet två olika agendor. Jag vill att min fackliga organisation ska ha som första prioritet att jag som medlem har goda arbetsvillkor. Läkaresällskapets agenda handlar däremot om att befrämja patientnyttan. Jag är inte säker på att det skulle vara bra att slå ihop dessa två.