I årets upplaga av SKL:s »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet«, den fjärde i ordningen, ingår 124 indikatorer, 23 fler än 2008.
Artroskopin är ett exempel där det ges för mycket vård. Annars handlar många av skillnaderna om att man på sina håll inte ger optimal vård. Ett exempel är dialys, där den bästa metoden används i över 90 procent av fallen i Jämtland, men bara i 36 procent av fallen i Uppsala.
Rapporten visar att skillnaderna i överlevnad i bröstcancer – ett område med tydliga nationella riktlinjer – är små, medan skillnaderna i överlevnad i tjocktarmscancer varierar mer mellan landstingen: för kvinnor från 54 till 68 procent, för männen från 52 till 69 procent.