Björn Hurtig hade begärt att även få nästan hela december på sig, men detta är alltså den tid som åklagaren Peter Claeson bedömt som rimlig.
– Till och med väl tilltagen, säger han.
Åklagaren själv behövde cirka sju månader för att färdigställa förundersökningen. Björn Hurtig har vid flera tillfällen påpekat att det var orimligt lång tid. Bland annat utifrån det och att han som försvarsadvokat inte alls fått någon löpande information från åklagaren begärde Björn Hurtig att få två månader på sig att gå igenom materialet och eventuellt begära kompletteringar.
– Men han ska ju inte göra en utredning, kommenterar Peter Claeson.
Han säger att beslut i åtalsfrågan normalt fattas omedelbart efter att advokaten och den misstänkta gått igenom förundersökningen.
– Men jag vet inte vad som kommer upp att ta ställning till, avslutar Peter Claeson.