Som Läkartidningen tidigare rapporterat (LT nr 40/2009) föreslår regeringens utredare Anna Hedborg att sjukvården frikopplas från sjukskrivning efter 180 dagar. Beslut om fortsatt sjukskrivning efter sex månader ska tas av Försäkringskassan.
Det som vården ska bedöma under den första 180-dagarsperioden är »arbetsförmågan«, ett begrepp som får en tydligare definition än i dag. Frågan gäller på vilket sätt sjukdomen påverkar individens förmåga att klara sitt nuvarande arbete. 

Efter 180 dagar är det i stället »medicinska förutsättningar för arbete« som ska bedömas, det vill säga sannolikheten för att en person kan få jobb på arbetsmarknaden som helhet. 

– I dag tvingas den enskilde läkaren ha allmänna föreställningar om vad som krävs för att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det slipper de med det här förslaget, sa Anna Hedborg på presskonferensen där utredningen presenterades.

För att få en rättssäker bedömning av de medicinska förutsättningarna för arbete bör särskilda protokoll utvecklas för att skatta hur mycket en sjukdom begränsar möjligheten att få ett jobb.
Efter 365 dagar ska Försäkringskassan bedöma »försörjningsförmåga«, som blir det tredje begreppet. Då tas hänsyn även till individuella faktorer såsom ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet.