Omkring 40 procent av patienterna på svenska och europeiska sjukhus är undernärda eller i riskzonen för att bli det. En av orsakerna är den dåliga sjukhusmaten, konstaterade Sjukhusläkarföreningen i en motion som krävde att Läkarförbundet engagerar sig i frågan.

– Sjukhusmaten är en fråga där läkarkåren har låtit sig marginaliseras, sade Bengt von Zur-Mühlen från Sjukhusläkarföreningen i sin plädering för motionen. Jag har själv sett exempel på hur svårt sjuka dialyspatienter fått undermålig mat, på grund av en illa skött upphandling.
Motionen brännmärker planerna på att bygga nya Karolinska sjukhuset utan eget kök, och kontrasterar det mot Hvidovre hospital utanför Köpenhamn, som dagligen erbjuder patienterna en à la carte-meny med ett 90-tal olika rätter.
CS delade helt motionärernas uppfattning om det medicinska värdet av god och nyttig sjukhusmat och tillstyrkte motionen, vilket också blev fullmäktiges beslut. Bland annat ska Läkarförbundet driva frågan i den offentliga debatten, och kräva att läkare kommer in tidigare i upphandlingsprocesserna.