– Tack allihop, tack alla ni som stött mig under vägen, det har varit lite av en uppförsbacke, sa Marie Wedin när hon tog emot applåder och stående ovationer från en stor del av fullmäktige.
Valberedningen hade föreslagit Marie Wedin. Men det var ingen självklarhet. Valberedningens ordförande Stig Reinholdsson presenterade förslaget så här:
– Alla vet nog att det under åren har funnits vissa problem med samarbetet i centralstyrelsen. Vi har därför gjort en noggrant arbete, samtalat med samtliga medlemmar i CS och fått en ganska bra bild av hur CS-arbetet förlöpt. Sedan har vi suttit i flera dagar och funderat och efter moget övervägande kommit fram till att till förste vice ordförande i förbundet föreslå Marie Wedin, sa han.
I samband med sitt tack berättade Marie Wedin att valberedningen gett CS lite »feedback« som nu ska tas i beaktande.
De kända samarbetssvårigheterna mellan Marie Wedin och ordförande Eva Nilsson Bågenholm var säkert delvis en förklaring till att en alternativ kandidat lanserats, privatläkarnas ordförande Gunnar Welander.
Han förordades främst av flera privatläkare, bland annat Charlotte Barouma, Göteborg, som prisade Welander bland annat för hans formuleringskonst, goda kontaktnät, språkkunnighet och snabba huvud. Ett återkommande argument var att presidiet behöver en representant för den privata vården, nu när allt fler blir verksamma i den privata sektorn.
Det ska normalt mycket till för att gå emot valberedningens förslag och det framstod relativt snart att stödet för Marie Wedin var större.
– Vi skulle vilja uttrycka vår oro för den spricka i förbundet som skulle uppstå om hon inte blir omvald, sa Marta Christensson, som just då talade för Stockholms läkarförenings räkning.
Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningen, fick applåder när han påpekade att valberedningen »gjort ett jättejobb och var enig« och uppmanade ledamöterna att respektera detta.
Elisabet Rimeika, Värmland, framhöll behovet av förankring i »den kärnfackliga verksamheten«: lokala kollektivavtal, arbetsvillkor, förhandlingar.
– Det behövs om vi ska behålla medlemmarnas förtroende. Den person som är »outstanding« där är Marie Wedin, sa hon.
Anders Vihlborg, Nordvästra Skåne, var inne på samma linje.
– Det finns de som är kvar i förbundet tack vare Marie, sa han och beskrev henne: »rak, tuff och orädd, hon företräder alla läkare och jobbar stenhårt för läkarnas villkor«.
Till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse, CS, valdes på två år Johan Zelano, Ove Andersson, Eva Engström och Johan Ljungberg.
Hans Hjelmqvist och Mikael Rolfs omvaldes på två år.
Anna Rask-Andersen omvaldes på ett år i fyllnadsval efter Maria Dalemar. Avgående CS-ledamöter som avsagt sig omval var Christina Berntsson, Karl Obrant och Anna-Karin Stridsman.
Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes efter sluten omröstning Stig Reinholdsson, Caroline Asplund, Bengt von Zur Mühlen, Per Hörnsten och Niclas Abrahamsson. Ytterligare sex kandidater var nominerade till ordinarie ledamöter i valberedningen. Nästa års val anses viktigt. Då ska förbundet välja ordförande. Till suppleanter i valberedningen valdes Margareta Martinsson, Anton Holmgren och Mara Bybrant.


Marie Wedin och Heidi Stensmyren, förbundets andre vice ordförande. I bakgrunden Gunnar Welander. Foto: Göran Segeholm