– Hur många här inne känner till SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården? Den samvetsfrågan ställde Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm till Läkarförbundets 140 fullmäktigedelegater under mötets första timma på torsdagen.
Max tio–femton personer räckte upp handen. Men Lars-Erik Holm var inte fördömande:
– Det får vi ta på oss på Socialstyrelsen. Tidigare har vi tänkt att om vi tar fram en föreskrift så letar den sig ut till dem som behöver den …
Den redovisningen av myndighetens tanklösa arbetssätt bröt isen och fick auditoriet att brista ut i skratt.
Därefter redovisade Lars-Erik Holm hur Socialstyrelsen hädanefter ska arbeta med tillsynen, vars syfte är att kontrollera att vårdgivarna lever upp till regler och lagar.
– Vi ska börja kalla våra inspektioner just så och inte »besök«. Och vi kommer att göra fler oanmälda inspektioner.
Även begreppet »anmodan« ska ut och »föreläggande« ska in.
– Föreläggande är en order, och det är vad det handlar om!
Lars-Erik Holm påpekade att Socialstyrelsen har långtgående möjligheter och faktiskt kan förbjuda en verksamhet med omedelbar verkan.
– Det är inte så enkelt att stänga en vårdavdelning, patienter drabbas i det korta perspektivet, men någon gång kanske det blir nödvändigt.
Lars-Erik Holm nämnde sin särskilda oro för överbeläggningarna, och i synnerhet de utlokaliserade patienterna ses som ett jobbigt normaltillstånd och rapporteras inte som riskfyllda händelser.
– Men vi får göra en pudel, vi har inte varit särskilt tydliga de senaste åren, sa Lars-Erik Holm.
Han berättade att i det aktuella Huddinge-ärendet, där Socialstyrelsen gjort flera oanmälda inspektioner, just pågår en genomgång av landstingets svar på vitesföreläggandet om 500 000 kronor, se Läkartidningen 38/2009, sidan 2343. Då kom de första bravoropen.
När han en stund senare slog fast att Socialstyrelsen även kommer att ta sig an vad han kallade dokumentationshysterin och att Socialstyrelsen planerar att tillsammans med professionerna definiera vem som egentligen ska göra vad i vården möttes han av jubel och mycket varma applåder.
I samband med sitt anförande fick Lars-Erik Holm ta emot en förgylld säng i dockskåpsskala av Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Det arbete du har satt igång på Socialstyrelsen har varit efterlängtat, och en av de allra viktigaste frågorna, det har du också förstått, rör vårdplatsbristen, sa Eva Nilsson Bågenholm.
Guldsängen syftade till att Lars-Erik Holm inte skulle tröttna på vårdplatsfrågan.
Och Lars-Erik Holm tackade för det varma mottagandet och lämnade triumfatorisk scenen med ett imperativ:
– Glöm inte avvikelserapporteringen!


Foto: Göran SegeholmLars-Erik Holm fick ta emot en förgylld säng i dockskåpsskala av Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Foto: Göran Segeholm