Värmland får 43 miljoner kronor, Jämtland, 25 miljoner och Gotland 8 miljoner kronor.
Mindre bra var utfallet i Stockholm, Kronoberg och Jönköping, som å andra sidan har utgått från låga sjukskrivningsnivåer.
Grunden för ersättningen är den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, hade under åren 2006–2009.
Exempel på ett mer systematiskt arbete med sjukskrivningarna i landstingen är enligt SKL de arbetslag som bildats på många vårdcentraler och som kan bestå av sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator eller psykolog. Dessa uppges ha blivit ett stöd för läkaren inför bedömning av lämplig behandling, rehabilitering och sjukskrivning för patienten.
Enligt den nya överenskommelsen om sjukskrivningsmiljarden för perioden 2010–2011 ligger fokus på bättre kvalitet på sjukintygen, se även LT nr 52/2009, sidan 3482.