Samma dag i januari som hon talar med Läkartidningen har ansökan om godkännande skickats in till Norrbottens läns landsting.
– Vi har blivit lovade besked inom tre månader, och ambitionen är att komma i gång med verksamheten den 1 augusti. Det känns otroligt lockande att kunna starta någonting nytt med lite andra arbetsformer tillsammans med kollegor som man har stort förtroende för.
Hur ser du på kravet på heltäckande vårdcentraler?
– Det kan nog skrämma en del att behöva täcka in det mesta: arbetsterapi, sjukgymnastik, mödravård med mera. Men vi har sett det som en möjlighet och har tagit fram ett eget vårdkoncept där vi försöker komma ifrån traditionellt slutna mottagningsrum, för att i stället jobba i öppna miljöer så långt det är möjligt.
Alf Wiklund, regionchef vid Praktikertjänst, är mycket kritisk till regelverket för fritt vårdval i Norrbotten.
– Vi tycker att ansökan i Piteå är så bra att vi ställt oss bakom den, men vi kommer att vara mer försiktiga med etableringsprojekt i Norrbotten. Det är inte rimligt med en så kort avtalstid som två och ett halvt år när andra landsting har fyra eller fem år.
– Det är inte heller rimligt att de patienter som inte listar sig automatiskt går till närmaste landstingsdrivna vårdcentral. En sådan bestämmelse är långtifrån konkurrensneutral, säger Alf Wiklund.