Lön, jourkompensation, traktamente och reseersättning bör utgå från den ordinarie arbetsgivaren. Det slås fast i Läkarförbundets policy för de ekonomiska villkoren vid sidoutbildning under specialiseringstjänstgöring, som centralstyrelsen antog vid sitt möte den 26-28 januari.
Att ST-läkaren i stället blir anställd hos den nya vårdgivaren och får ersättning för resa och bostad från den ordinarie arbetsgivaren anses av skatteskäl mindre fördelaktigt. Det sämsta alternativet är att ST-läkaren själv får ligga ute med kostnaderna.
Bakgrunden till policydokumentet är en motion från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vid förbundets fullmäktigemöte 2008.
– Vi har upplevt att många ST-läkare kommit lite i kläm. Det gäller framför allt de som inte kan bli specialistkompetenta enbart genom att tjänstgöra inom sitt eget landsting eller region. Många har nog inte varit uppmärksamma på att arbetsgivaren inte alltid stått för de ökade kostnaderna. Det här dokumentet kan bli ett stöd för den enskilde läkaren och lokalföreningarna när man skriver anställningskontrakt, säger Sylfs ordförande Lena Ekelius.
Policyn kommer att spridas på olika sätt inom förbundet.