Förbudet mot att placera sängar med patienter närmare än 80 centimeter från väggar, fasta föremål eller lösa föremål, som inte lätt kan flyttas undan, gäller omedelbart och även om sjukhuset överklagar. Från den 1 mars kommer enligt beslutet varje överträdelse av förbudet att rendera ett vite på 300 000 kronor.
Från samma datum ska sjukhuset betala lika mycket i vite varje gång det förekommer överbeläggningar utan att det skett en skriftlig riskbedömning av effekterna på arbetsmiljön.
Bakgrunden till Arbetsmiljöverkets beslut är en rad inspektioner som myndigheten genomförde förra sommaren tillsammans med Socialstyrelsen, sedan det inkommit flera larm om att patientsäkerheten var i fara på grund av vårdplatsbristen.
Socialstyrelsen gav i höstas Karolinska fram till den 15 november att komma till rätta med patientsäkerhetsriskerna, annars hotade ett vite på en halv miljon kronor. Beslut i det ärendet har ännu inte fattats.