Detta efter att General Medical Council i Storbritannien kommit fram till att det fanns flera felaktigheter i studien. Bland annat utfördes ingrepp på barnen i studien utan klinisk indikation och undersökningarna hade, i motsats till vad som uppgavs, inte godkänts av den lokala etikkommittén.
I kölvattnet av studien, som fick stor uppmärksamhet internationellt, avstod många föräldrar både i Sverige och i andra länder från att vaccinera sina barn. Senare studier har inte funnit någon evidens för de påstådda sambanden. Tio av artikelns 13 författare tog 2004 avstånd från tolkningen av data i studien.
Samma år konstaterade The Lancet i en egen undersökning att Wakefield borde ha uppgivit att han finansierades av en rättshjälpsorganisation för »vaccinskadade«, men fann då inga fel i själva studien.