webbplatsen kan patienter och andra intresserade få klarhet i eventuella kopplingar, i form av uppdrag, mellan läkare och läkemedelsindustrin. Ett underliggande syfte med presentationen är att förhindra att det uppstår starka och eventuellt osunda lojalitetsband mellan läkemedelsindustrin och enskilda danska läkare.
Databasen som bygger på information från både läkare och läkemedelsindustrin omfattar nästan 1 900 uppgifter om uppdragets art, tidslängd och vilken verksamhet läkaren är knuten till. Flera läkare har mer än ett uppdrag för läkemedelsindustrin. I Danmark finns i dag ungefär 21 000 yrkesverksamma läkare.
Nu vill huvudmannen för sjukhusen, Danske Regioner, gå ett steg ytterligare och även presentera ersättningsnivån för läkarens uppdrag hos industrin. Motivet är att utomstående enklare ska kunna avgöra om det hos en enskild läkare kan finnas någon form av ekonomisk beroendeställning till ett läkemedelsföretag.
Den danska Lægeforeningen motsätter sig att uppgifterna lämnas ut.
– Vi stödjer definitivt att läkares samarbete med läkemedelsindustrin offentliggörs. På detta sätt säkrar vi vår habilitet och integritet i förhållande till patienterna när det gäller ordination av läkemedel. Dessutom skyddar vi oss mot mytbildningen om att vara i läkemedelsindustrins »klor«, klargör Yves Michel Sales, ordförande i Lægeforeningen.
– När det gäller ersättningens storlek är vi motståndare till att man offentliggör helt privata upplysningar oavsett om det gäller uppdragsarvode från läkemedelsindustrin eller privata aktieinnehav. Det är en helt privat angelägenhet, menar Yves Michel Sales.

Listan på Lægemiddelstyrelsens webbplats:

Liste over tilladelser til læger og tandlæger