Socialstyrelsen konstaterade i en utredning i höstas att vården av flickan, så långt den finns dokumenterad, skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. För Läkarförbundet är det viktiga att åklagaren inte ifrågasätter de slutsatserna och att åtalet inte rör det medicinska omhändertagandet, menar Nils Erik Solberg.
– Åklagaren gör gällande att en person har gett någon en våldsamt för stor dos läkemedel i syfte att bringa denna om livet. Då talar han om en brottslig handling som inte har något med god vård att göra.
Jan Wernerman, ordförande i Svensk förening för anestesi och intensivvård, tror inte att åtalet kommer att få någon återverkan på narkosläkares praktiska arbete.

– Till en början fanns det en viss oro för att misstankarna skulle röra yrkesutövningen. Men Socialstyrelsens rapport har visat att om det begåtts några fel så har det skett utanför den medicinska behandlingen av flickan, säger Jan Wernerman.
Nils Erik Solberg vill inte bedöma åklagarens möjligheter övertyga rätten om att det gått till som han påstår.
– Det är en straffrättslig bedömning som inte är vår sak och som vi inte har förutsättningar göra, säger Nils Erik Solberg.