Syftet med sammanställningen är att bidra till ett mer enhetligt och exakt medicinskt fackspråk.
Det medicinska fackspråket används av många personalkategorier inom hälso- och sjukvården. Det är inte alltid lätt att veta hur en term ska stavas. I skrift, till exempel i den elektroniska journalen, kan stavningen spela stor roll för sökning och förståelse.
»Medicinskt fackspråk i skrift« utgår från dokumentet Snomedspråket, som togs fram inför det stora arbetet med att översätta det engelskspråkiga begreppssystemet Snomed CT, och innefattar de gemensamma principer som de medverkande organisationerna kommit överens om.