Den fackliga kritiken mot Ewa Söderberg (S) var hård efter beslutet före nyår att sparka Sundsvalls populära sjukhusdirektör Margaretha Rödén och i stället ge omstridda konsultföretaget Mantec en nyckelroll i arbetet med att spara 235 miljoner kronor vid sjukhuset.
Avgångsbeslutet togs sedan även flera patientföreningar krävt Söderbergs avgång.
– Det har blivit för mycket fokus på mig som person och inte på de förändringar som är nödvändiga att genomföra i landstinget, kommenterar Ewa Söderberg.
På en punkt är Ewa Söderberg självkritisk: det var fel att ensam och utan förankring i landstingsstyrelsen sparka Margaretha Rödén och byta landstingsdirektör.
Det nya landstingsrådet Elisabeth Strömquist är även Socialdemokraternas toppnamn i höstens val. Hon har en bakgrund som fackligt aktiv inom Kommunal och har lovat att verka för en bättre dialog med de fackliga organisationerna.
Förra veckan presenterades innehållet i sparpaketet för Sundsvalls sjukhus, där närmare 700 medarbetare sägs upp. Förslagen är överraskande lika dem som den förra sjukhusledningen arbetade med.
– Skillnaden är mest att tempot i sparprocessen skruvas upp och att det är något fler uppsägningar, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.
Inga läkare kommer att varslas om uppsägning, men det kan bli aktuellt i en del fall att inte nyrekrytera till läkartjänster efter pensionsavgångar.
– Det är väldigt svårt att förutse hur vår arbetssituation påverkas av en så dramatisk omställning som nu genomförs vid Sundsvalls sjukhus. Vi har redan en besvärlig vakansgrad på elva procent av läkartjänsterna, säger Jonas Wallvik.
– Det är bara att titta på Örnsköldsviks sjukhus som genomfört liknande besparingar och som tappat läkare på grund av en försämrad arbetssituation. Risken är att vi hamnar i en negativ spiral med ännu färre doktorer.
Besparingarna mildras något av en tidigarelagd omfördelning av sjukhusfinansieringen i Västernorrland. Sundsvalls sjukhus får redan nu ett tillskott på 21 miljoner kronor, pengar som är öronmärkta för att uppfylla de krav som ställs för att vara en del av Norrlandstingens regionala läkarutbildningsprogram.