Överläkare Nenad Stankovic från Västra Götalandsregionen och International Office vid Landstinget i Östergötland får ILIS hederspris.
– Jag är naturligtvis jätteglad för priset och ser det som en bekräftelse på arbetet med att få utländska läkare att komma in i hur det svenska samhället fungerar, säger överläkare Nenad Stankovic.
Han har länge arbetat med integrationsfrågor inom Västra Götalandsregionen och belönas för sitt »mångåriga och hängivna arbete med att underlätta för läkare med utländsk examen att komma in i den svenska sjukvården«.
Som lektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, är Nenad Stankovic initiativtagare till kursen »Att knäcka den svenska koden«, som orienterar läkare med utländsk examen i svensk sjukvårdskultur. Kursen handlar mycket om kommunikation, hur läkare kommunicerar med patienter och personal.
– Det finns en hel del som skiljer sig i hur man samarbetar med personalen. Sjuksköterskor i Sverige är väldigt självständiga och välutbildade och man beordrar inte dem utan diskuterar i ett team. Det räcker att komma från Tyskland för att inte förstå det. Så man behöver lite hjälp och förklaring, säger Nenad Stankovic.
Hierarkin är ofta dold i Sverige.
– Om en chef säger till en yngre kollega »Skulle du kunna göra det här?« så förstår en svensk underläkare att det betyder att man ska göra det. Men för den som inte behärskar nyanserna i svenska språket är det oklart och han eller hon skulle kunna svara nej på frågan.
De utländska läkarna har gett kursen »Att knäcka den svenska koden« betyget fyra på en femgradig skala.
Själv rekryterades Nenad Stankovic från Serbien 1991. Så han har personliga erfarenheter av integrering.
– Jag fick inte hjälp med hur man kommunicerar utan fick lära mig den besvärliga vägen genom »trial and error«. Så det är trevligt att kunna hjälpa andra.
Vice ordföranden i ILIS, Suzana Turkalj Pavlakovic, lovordar hederspristagarna.
– Nenad Stankovic har jobbat i mer än tio år med de här frågorna. Och i Linköping jobbar man på liknande sätt, säger hon.
International Office i Linköping startade för ett år sedan för att hjälpa läkare med utländsk examen till en så bra introduktion som möjligt.
– Behovet finns verkligen. Det är mycket som skiljer sig i den svenska sjukvårdskulturen om man jämför med andra länder. Till exempel teamledning och platt organisation, säger Suzana Turkalj Pavlakovic, själv utbildad utomlands.
International Office belönas för att »på ett föredömligt sätt arbeta för att kvalitetssäkra både mottagandet av de utländska läkarna samt validering av deras kompetens«.
Martin Ekhardt på International Office uppmanar andra landsting att kopiera verksamheten.
– Vi har byggt upp fungerande program med mentorer och värdfamiljer som andra kan ta efter, säger Martin Ekhardt, som kom som läkarutbildad från Tyskland till Sverige för två och ett halvt år sedan.