Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund blir de två sjukhus som får Socialstyrelsens tillstånd att utföra hjärttransplantationer, uppger Socialstyrelsen i dag i ett pressmeddelande.
Beskedet kommer efter ett beslut i Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd, som tidigare beslutat att centralisera verksamheten eftersom få hjärttransplantationer utförs i landet.
Tillstånden löper från och med den 1 juli i år till den 30 juni 2015.
Tre landsting hade ansökt om att få utföra hjärttransplantationer på sina universitetssjukhus: Stockholms läns landsting för Karolinska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och Region Skåne för Universitetssjukhuset i Lund (som den 1 januari 2010 slogs samman med Universitetssjukhuset MAS i Malmö till Skånes universitetssjukhus).
En rangordning av de sökande har gjorts utifrån patientvolymer, organisatoriska förutsättningar, forskningsverksamhet samt geografiskt läge.
Verksamheten kommer att följas upp årligen, och 2014 påbörjas en omfattande utvärdering inför en ny tillståndsperiod.
Beslutet är mycket olyckligt, kommenterar Mona Boström, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande:
– Beslutet kan komma att få mycket allvarliga konsekvenser för den högspecialiserade vården i landets mest tätbefolkade region. Det riskerar att drabba både svårt sjuka patienter och den kliniska forskningen, säger hon.
Stockholms läns landsting vill invänta översyn av rikssjukvårdssystemet och hur den högspecialiserade sjukvården ska fördelas mellan olika universitetssjukhus i landet:
– Vi anser att ett så avgörande beslut borde ha fått anstå till dess att översynen blivit klar, säger Mona Boström.