Tolv hälsocentraler av i dag totalt 29 i Jämtland uppfyller inte villkoren i det jämtska »hälsovalet«, enligt primärvårdens egna beräkningar. Landstingsrådet Robert Uitto (S) föreslår att glesbygdsmottagningar görs om till filialer för att undvika nedläggning.
Alf Lerner, distriktsläkare vid Åre hälsocentral, är kritisk till det jämtska hälsovalets utformning liksom till att reformen kopplas till besparingar:
– Hälsovalet är så brett och detaljerat att hittills har ingen privat vårdgivare ansökt om ackreditering. Enskilda verksamheter ska dessutom spara 15 procent – man har inte lyssnat på vården, säger Alf Lerner.
Ett mindre omfattande basuppdrag med fler tilläggsuppdrag skulle göra det möjligt för små och medelstora vårdentreprenörer att etablera sig, menar kritikerna.
– Vi vet att sådana synpunkter har kommit, men detta är det uppdrag politikerna vill ha, kommenterar Lena Weinstock Sved, projektledare Hälsoval Jämtland.
– Besparingarna om 15 procent gäller landstingsdriven verksamhet. Vi har för närvarande också tre privat drivna vårdcentraler vars kontrakt löper ut senare, fortsätter hon.
I slutet av februari planerar Vårdföretagarna att hålla en diskussion på plats med politiker och företagare. »Mindre vårdenheter behöver inte samma patientunderlag för att verksamheten ska gå runt och är således mer villiga att etablera sig i glesbygd«, skriver organisationen på sin webbplats.