Bläcket hade knappt hunnit torka, och protokollet än mindre justeras, innan läkarnas misstroendeförklaring offentliggjordes i tidningen Dagbladet på fredagsmorgonen.
»Medelpads läkarförening saknar förtroende för hur omställningsarbetet för närvarande bedrivs vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Vi anser att konsultföretaget Mantec har bristande sakkunskap. Vidare saknar vi förtroende för sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson och landstingsdirektör Lars Bolin.«
Efter en sluten omröstning vid årsmötet på torsdagskvällen antogs motionen med röstsiffrorna 64 mot 1. Tre röster lades ner, medan en röst räknades ogiltig, berättar på fredagen Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.
– Läkarföreningen kan inte tillsätta eller avsätta landstingsdirektör och sjukhusdirektör, däremot kan vi visa vårt misstroende, säger Jonas Wallvik, som på fredagseftermiddagen träffat sjukhusledningen:
– Eftersom protokollet ännu inte är justerat, hanteras beslutet på motionen ännu inte formellt, men jag har inbjudit sjukhusdirektör att träffa sjukhusläkarna, säger Jonas Wallvik.