Till rättegången har chefsåklagare Peter Claeson kallat 14 vittnen. Förutom anhöriga till den avlidna flickan handlar det om kollegor till den åtalade, personal från Rättsmedicinalverket samt de tre vetenskapliga råd som medverkat i Socialstyrelsens utredning av fallet.

Läkarens försvarsadvokat Björn Hurtig har kallat sju vittnen, varav merparten är medicinska experter inom områden som farmakologi, anestesi, barnsanestesi och intensivvård.