Nedskärningarna vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand granskas nu av Socialstyrelsen. Myndigheten har öppnat ett tillsynsärende i syfte att värna patientsäkerheten under omställningsprocessen på länssjukhuset, där nedskärningar om cirka 700 tjänster ska genomföras.
– Vi har fått ett antal skrivelser om hotad patientsäkerhet från både allmänhet och sjukvårdspersonal, berättar Britta Unneby, inspektör, Socialstyrelsens Region Nord:
– Efter att ha varit i kontakt med chefsidan på länssjukhuset har vi beslutat att ta fram en riskanalys.
Läkarföreningen i Medelpad har tidigare visat sitt kraftiga missnöje med sjukhusledningen, se tidigare artiklar nedan.