Ett stort antal chefer kommer att behöva rekryteras i samband med att 40-talisterna går i pension, enligt Sveriges Kommuner och landsting, SKL.
– Det finns en stor enighet om att vi måste få fler läkare att engagera sig som chefer, säger Johan Zelano, forskningsläkare, andre vice ordförande i Sylf och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.
Sylf har nyligen skickat ut ett brev till cirka 2 000 chefer, medlemmar i Läkarförbundets chefsförening. Cheferna uppmanas att ta tillvara de yngre läkarna, identifiera chefsämnen på arbetsplatserna och locka till chefskap.
Ett hinder för läkares chefskarriär är ST-läkarnas höga genomsnittsålder, 42 år.
– I andra branscher är det en hög ålder för att identifiera chefsämnen, säger Johan Zelano.
Vad blir nästa steg i Sylfs chefssatsning?
– Vi hoppas att få träffa Sveriges Kommuner och landsting och arbetsgivare. Vi vill också ordna ett symposium om hur organisationer kan bjuda in medarbetare till chefskap.
– Alla nya läkare vill inte och ska inte bli chefer, men frågan ska helst väckas tidigare än vad som sker i dag.