Den 1 december i fjol stängdes läkaren med omedelbar verkan av från sin tjänst vid Centrallasarettet i Växjö. Detta sedan en läkare och tidigare kollega i ett brev till verksamhetschefen uppgivit att läkaren, i samband med att kollegans mor avled på avdelningen i december 2006, sagt till henne att modern fått »hjälp på vägen« genom en kaliuminjektion.
Landstinget överlämnade omedelbart brevet till polisen. Då läkaren haft uppdrag för polismyndigheten i Kronobergs län övertogs utredningen av polisen i Kalmar län.
Under tiden har landstinget i en internutredning gått igenom journalerna för samtliga 108 patienter som under perioden 2005–2009 avlidit på den avdelning där läkaren arbetar. Utan att gå in på några tänkbara förklaringar konstaterar utredaren Kristina Söderlind Rutberg, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, i sitt utlåtande att läkaren ofta »tämligen specifikt« förutsagt när hans patienter skulle avlida och att bedömningarna i hög grad visat sig stämma.
I samband med polisutredningen har ett stort antal medarbetare på den misstänkte läkarens avdelning förhörts. På tisdagen delgavs läkaren under ett förhör formellt misstanke om mord på den kvinnliga patienten, som var i 85-årsåldern när hon avled. Det uppger Kalmarpolisens presstalesman för Läkartidningen.
Läkaren förnekar brott. Han försvaras på egen begäran av advokat Leif Silbersky.