Enligt Socialstyrelsen såg det rent och snyggt ut vid de oanmälda inspektionerna. Styrdokument för städning befanns också vara i sin ordning. Däremot brister landstinget i vårdverksamhetens egenkontroll vad gäller städning. Bland sjuksköterskor och undersköterskor på några enheter fanns viss osäkerhet om vem som hade ansvaret för medicinteknisk utrustning.
Senast den 15 maj ska landstinget till Socialstyrelsen redovisa hur »hur vårdhygieniska riktlinjer görs kända i verksamheterna« och »hur egenkontroll, av att städningen fungerar i hela städprocessen, ska utföras«.
De oanmälda inspektionerna var en del av en granskning som omfattade hela städprocessen från upphandling till utförande i hälso- och sjukvården i Landstinget i Jönköpings län.
Anledningen till granskningen var en rad klagomål rörande bristande städning på landets sjukhus. Frågan lyftes särskilt av läkaren Björn Bragée, som slog larm i samband med att han vårdades på Danderyds sjukhus i november 2008.
Socialstyrelsen har nu även konstaterat att det är Socialstyrelsen som har ansvaret för tillsynen av städningen i hälso- och sjukvården i de utrymmen där patienter vårdas.