Syftet är att handläggningstiderna ska bli kortare, att bemötande och information ska förbättras och att tilltron till Försäkringskassan ska stärkas, enligt socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson vid en presskonferens på torsdagen den 25 mars. Bakom beslutet ligger kritik från JO, Riksrevisionen och medborgarna, enligt ministern.
– Regeringens absoluta förväntning är att medborgarna ska känna sig trygga med kassan, sa hon.
På frågan hur ytterligare en hög chef ska kunna åstadkomma det svarade hon:
– Hur det ska ske är Försäkringskassans sätt att lägga upp, men vi förväntar oss att det ska ske.
Stig Orustfjord har de senaste åren varit länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län och har tidigare arbetat bland annat som försäkringsdirektör vid Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket.