Upphandlingen, som gjordes av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting, innebär att vaccinet inte kommer att skydda mot kondylom. Av dagens två HPV-vaccin, Gardasil och Cervarix, är det endast Gardasil som skyddar mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom.
Att vaccinera en årskull flickor med Gardasil skulle ha kostat 47 miljoner, att jämföra med 31 miljoner kronor för Cervarix, en skillnad på 16 miljoner kronor. Men om skillnaden mellan buden hade varit 10 miljoner kronor eller mindre hade man valt Gardasil, berättar Bo Claesson, handläggare vid Sveriges Kommuner och landsting, som medverkade vid upphandlingen.
Staten har avsatt 93 miljoner kronor per år i bidrag för vaccinationen. Nu blir det pengar över. Vad ska de användas till?
– Vi hoppas landstingen ska gå med på att vaccinera även dem som är 13–17 år och som i dag kan få vaccinet på recept. Och sedan har väl landstingen alltid svarta hål, pengarna är inte öronmärkta, säger Bo Claesson.