I en proposition föreslår man att Socialstyrelsen har kvar det övergripande ansvaret för styrningen av smittskyddet, medan Smittskyddsinstitutet ombildas och får ett bredare uppdrag i fråga om kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom området.