År 2007 lanserade Läkarförbundet och Läkaresällskapet den Internetbaserade tjänsten Kompetensportföljen för alla sina medlemmar. Tanken var att läkare skulle kunna dokumentera sin fortbildning här och få hjälp att bedöma var man behöver stärka sin kompetens.
Men nu har Läkaresällskapet vid det senaste nämndsammanträdet beslutat att avsluta sitt engagemang.
– Det har varit mycket problem, och trots stigande kostnader och nya IT-konsulter har förväntningarna inte infriats. Vi har medverkat i ett antal år, men nu tycker vi inte att det är motiverat att investera mer i projektet, säger Läkaresällskapets ordförande Margareta Troein Töllborn.
Kritiken handlar främst om att utvecklingsarbetet gått långsamt och präglats av tekniska problem. Men det finns också, enligt Margareta Troein Töllborn, en principiell tvekan inför att medverka i denna typ av verksamhet.
– Idéer om CV på nätet finns i många sammanhang. Vi känner att det kanske inte är något som ingår i Läkaresällskapets uppdrag.
Enligt Hans Hjelmqvist, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, är det för tidigt att säga vad beslutet betyder för Läkarförbundets fortsatta arbete med Kompetensportföljen.
– Vi kommer att höra med Läkaresällskapet vad som ligger bakom och hur man ser på andra tänkbara lösningar.
Även hos Läkarförbundet finns ett missnöje med den takt som utvecklingen av Kompetensportföljen skett i, säger Hans Hjelmqvist.
– Samtidigt har vi tyckt att det finns så mycket substans att det har varit värt att fortsätta. Men vi kommer att se över hela projektet för att se om det kommer att kunna utvecklas till något som är till nytta för medlemmarna. Annars måste vi också överväga om det är något vi ska fortsätta med.
Till skillnad från Läkarförbundets webbprojekt Ronden, som kostade förbundet tiotals miljoner kronor i början av 2000-talet, har investeringarna i Kompetensportföljen varit begränsade.
Utvecklingen har i huvudsak bekostats av IT-företaget Nextlearn, numera uppköpt av företaget Unit4, som hoppas kunna sälja systemet till fler kunder. Enligt Läkarförbundets kansli har förbundet satsat uppskattningsvis runt en miljon kronor i projektet, inklusive personalkostnader.