Varför ska det ta så lång tid att få ut sitt specialistbevis från Socialstyrelsen? Det undrar Mårten Lundén, nybakad specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Stockholm.
– Nu drabbas jag inte personligen av att jag efter 3,5 månader inte har fått ut det bevis jag har betalt 2 000 kronor för. Jag har fått min nya lön även utan beviset. Men frågan är varför det ska ta sådan tid – och vad det är som kostar så mycket?
Pernilla Ek:
– I dag har vi en handläggningstid om fyra månader, vilket inte är acceptabelt. Men vi är i övergången mellan den gamla och den nya ST-utbildningen. Tidigare har vi haft en handläggningstid om två månader, vilket är något vi strävar efter att komma tillbaka till.
– Avgiften om 2 000 kronor för specialistbeviset är något som regeringen har bestämt. Pengarna är inte öronmärkta för vår avdelning, säger Pernilla Ek.

Den nya ST-utbildningen infördes den 1 juli 2006. De som påbörjat sin ST-utbildning och har en svensk läkarlegitimation utfärdad före detta datum kan ansöka om ST-legitimation enligt den gamla ordningen fram till sista december 2013.
På Socialstyrelsen brottas man nu med att få det nya systemet på plats, vilket enligt Pernilla Ek är en av förklaringarna bakom de långa handläggningstiderna för specialistbevisen.
Bland annat ska ett nytt granskningssystem införas.
– Alla sökande ska enligt den nya ST-ordningen få en extern granskning i samband med ansökan om specialistbevis.
För detta behöver Socialstyrelsen fyra sakkunniga externa granskare per specialitet.
– Vi har ännu inte fått in namn från alla specialitetsföreningar (inte från klinisk genetik och gynekologisk onkologi), medan andra föreningar inte har lämnat tillräckligt antal namn. Vi vill ha fyra stycken per specialitet för att undvika en jävssituation, säger Pernilla Ek.
Läkartidningen har tidigare uppmärksammat övergångsproblem med den nya ST-utbildningen (se Utlandsutbildade ST-läkare måste se upp).
ST-läkare som fått svensk läkarlegitimation efter 1 juli 2006 måste följa den nya ST-utbildningen.
För färdiga specialister som kommer till Sverige gäller direktiv 2005/36/EG, som listar 52 specialiteter och de länder där utbildningar och specialistbevis är kompatibla med det svenska systemet.