Upphandlingen, som nyligen gjordes av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting, handlade om vilket vaccin som ska finnas i sprutorna när den allmänna vaccinationen av flickor i årskurs 5 och 6 mot humant papillomvirus (HPV) startar i höst. Sanofi Pasteur MSD, som tillverkar HPV-vaccinet Gardasil, förlorade upphandlingen till företaget GlaxoSmithKline, som tillverkar Cervarix.
Gardasil skyddar även mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom. Det gör inte Cervarix, men det var priset som avgjorde, se HPV-vaccin utan kondylomskydd vann upphandling.
Budet från konkurrenten GlaxoSmithKline uppfyller inte samtliga skall-krav, hävdar Sanofi Pasteur i stämningsansökan och yrkar i första hand på att upphandlingen rättas så att i stället Sanofi Pasteurs anbud antas. I andra hand vill företaget att upphandlingen görs om. Förfrågningsunderlaget har varit för otydligt, det har bland annat varit omöjligt att prissätta anbuden optimalt. Dessutom har utvärderingskriterierna ensidigt gynnat konkurrenten, anser företaget bland annat.
Förvaltningsrätten i Stockholm ska handlägga målet även för de övriga domstolarnas räkning.
Ulrika Alvinger, handläggare vid Förvaltningsrätten i Stockholm, bedömer att det kan röra sig om en eller två månader innan målet är avgjort. Förvaltningsrätten har stoppat upphandlingen i avvaktan på detta, efter yrkande från Sanofi Pasteur.

Läs även debattartikel i Dagens Samhälle:

DEBATT: Fel välja bort Gardasil