– Grymt bra! säger narkosläkarens advokat Björn Hurtig.
Det var i slutet på mars som narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig begärde att Solna tingsrätt skulle tvinga fram en genomgång av analysförfarandet rörande tiopental (se LT nr 15/2010, sidan 969).
Björn Hurtig skrev då att det avgörande i målet är vilket värde som kan tillmätas analysresultatet som Rättsmedicinalverket (RMV) fastslagit. Inför tingsrättens ställningstagande fick såväl åklagare Peter Claeson som målsägandebiträdet Peter Althin möjlighet att yttra sig. Åklagaren har i sin tur vänt sig till RMV inför sitt ställningstagande.
Åklagaren har nu svarat att han beslutat att återuppta förundersökningen för att komplettera den med en revision av analysförfarandet rörande tiopental. Han skriver att han gör det mot bakgrund av att försvaret vid flera tillfällen har framfört att analyser och analysresultat kan ifrågasättas. Från RMV:s sida skriver man att det egentligen inte finns anledning att ifrågasätta analysresultatet och analysförfarandet, men att det vid ett ifrågasättande är rutin att göra en genomgång inom laboratoriet, något som gjorts. RMV skriver att de gärna ser att sådan revision görs även med en eller flera externa granskare.
Björn Hurtig har också begärt att tingsrätten skulle tillåta Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, att närvara vid revisionen. Även där tillmötesgår Peter Claeson försvarsadvokaten.
Målsägarbiträdet Peter Althin delar åklagarens uppfattning.
Eftersom åklagaren på eget initiativ nu tillmötesgår advokatens krav så tar inte Solna tingsrätt ställning till begäran.
Enligt åklagaren bör huvudförhandlingarna trots detta kunna hållas som planerat med början den 31 maj.
Inte heller Björn Hurtig tror att en revision behöver skjuta upp huvudförhandlingarna:
– För det fall det fortfarande blir förhandlingar … Vi har ju inte haft samma tro på analyssvaret som staten har haft, och min förhoppning är att det här ska visa att vi haft rätt!