Socialstyrelsen har på eget initiativ öppnat ett tillsynsärende mot den »lågkolhydratblogg« som distriktsläkaren Annika Dahlqvist, känd förespråkare för så kallad lågkolhydratkost, driver.

Socialstyrelsens tillsyn omfattar inte de allmänna åsikter som Annika Dahlqvist för fram på sin blogg. Där enskilda patienter fått personliga råd om vård och behandling av sina sjukdomar föreligger däremot en patient–läkarrelation, vilket innebär att bestämmelserna i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ska följas.

Genom att i sådana lägen inte informera om de olika behandlingsalternativ som finns och inte följa upp effekten av de rekommenderade åtgärderna har Annika Dahlqvist, enligt Socialstyrelsen, brustit i sin handläggning och inte gett vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Annika Dahlqvist kommenterar:
– Om det inte ska vara tillåtet att ge personliga råd som läkare via en blogg, bör det inte heller vara tillåtet med läkarspalter i tidningar. Ingen av dessa läkare har möjlighet att följa upp frågeställarna och föra journaler på dem. Socialstyrelsen betonade att yrkespersonal har skyldighet att redovisa alla godkända behandlingsalternativ för patienten. Om jag får tillrättavisning för att jag inte informerar om alternativet med fettsnål kost och margariner, så borde alla som inte informerar om LCHF (låghydratkost, red anm) också få tillrättavisning, eftersom LCHF är bedömd av Socialstyrelsen såsom varande i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, i januari 2008.