Det framgår av regeringens ekonomiska vårproposition, som presenterades den 15 april.
Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och landsting, säger sig ha viss förståelse för detta.
– Samtidigt kan jag konstatera att skillnaderna är stora vad gäller underskott eller plusresultat i kommuner och landsting. Vissa kommer att klara ekonomin utan några nya tillskott, medan andra befinner sig i en svår ekonomisk situation, säger Anders Knape i ett pressmeddelande.
Regeringen tillsätter samtidigt en utredning för att hitta åtgärder som kan motverka att kommuners och landstings agerande förstärker upp- och nedgångar i konjunkturen.
Regeringen pekar bland annat på att kravet på balans i ekonomin varje enskilt år bör ses över. En kommunstabiliseringsfond nämns också i propositionen. I lågkonjunktur skulle pengar kunna gå från fonden till kommuner och landsting, och när tiderna är goda går pengarna i motsatt riktning, tänker sig regeringen.
Utredningen välkomnas av Saco, som dock gärna sett ytterligare en utredning aviseras.
– Det är direkt pinsamt att ännu en vårproposition presenteras utan att regeringen tillsätter den nödvändiga översynen av socialförsäkringarna, säger ordföranden Anna Ekström i ett pressmeddelande från Saco.