Läkarförbundet pekar på avtal som slutits inom näringslivet. Dessa motsvarar löneökningar om cirka 3,5 procent vid ett tvåårigt avtal. Förra veckan blev även detaljhandelsavtalet klart; 3,85 procent på två år.

Dessa avtal kan få konsekvenser för den kommunala sektorn. Kommunal väntas kräva samma nivåer, enligt Karin Rhenman, Läkarförbundets chefsförhandlare.
Läkarförbundet hade, vid denna tidnings pressläggning, fått lite konkretiseringar men ännu inte fått något konkret bud från arbets­givarparten.

– Men än så länge håller tidplanen för förhandlingarna att komma fram till ett nytt avtal senast under vecka 16, säger Karin Rhenman.
Vid starten av avtalsrörelsen talade SKL om »sifferlösa« och löpande avtal. Detta tror Karin Rhenman att arbetsgivarparten kommer att få backa på. Arbetsgivarsidan prioriterar pensionsavtal och omställningsfrågor medan Läkarförbundet vill förhandla utifrån ett smörgårdsbord av förbättrade villkor, med arbetsmiljö och höjda löner för AT-läkare i fokus, se LT nr 52/2009, sidan 3482.