Svenska Läkaresällskapet anser att verksamheten i Läkarförbundets och Läkaresällskapets gemensamma stiftelse för utbildningskvalitet, Spur, i framtiden bör ingå i IPULS AB, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige.
Läkaresällskapet anser också att verksamheten bör utsträckas till att förutom värdering av utbildningsprocessen även inbegripa ett system för utvärdering av utbildningsresultatet under AT, ST och fortbildning.
Tidigare har Läkarförbundet tagit ett inriktningsbeslut om att Spur:s inspektionsverksamhet bör överföras till IPULS. En eventuell sammanslagning måste godkännas även av den tredje parten i IPULS, Sveriges Kommuner och landsting.