Läkarkåren består av hälften kvinnor, hälften män. Männens medianlön är 59 300 kronor i månaden, kvinnornas 7 100 kronor lägre, 52 200 kronor i månaden, bland landstingsanställda läkare, enligt de senaste siffrorna som ännu inte analyserats av Läkarförbundet.
Medianlönen för AT-läkare 2009 var 27 500 kronor i månaden. Detta varierar geografiskt. Högst medianlön hade AT-läkarna i Jönköpings län, 30 500 kronor i månaden. Lägst var medianlönen för AT-läkarna i Halland, 24 700 kronor i månaden.
I de pågående avtalsförhandlingarna är såväl jämställda löner som högre lägstalöner för de yngre läkarna prioriterade frågor för Läkarförbundet.
Medianlönen för samtliga landstingsanställda läkare, inklusive icke legitimerade och vikarier, var förra året 56 925 kronor i månaden.
Vid en regional jämförelse finns den högsta medianlönen i Västmanland, 61 000 kronor i månaden, och den lägsta i Stockholm, 54 600 kronor i månaden.
Den högst betalda specialiteten var rättspsykiatrin, 65 000 kronor i månaden, en siffra som dock är baserad på endast 29 individer. Den lägst betalda specialiteten är akutsjukvården med 38 725 kronor i månaden i medianlön.

Medianlöner per befattning 2009, kronor i månaden (antal personer):

Läkare/chef på mellannivå: 75 000 (905)
Överläkare: 60 365 (5 299)
Distriktsläkare: 61 600 (2 631)
Specialistläkare: 50 500 (2 832)
ST-läkare: 38 300 (4 867)
Leg läkare, vikarie: 36 000 (1 013)
AT-läkare: 27 500 (1 504 )
Ej leg läkare, vikarie: 25 500 (297)
Samtliga landstingsanställda: 56 925 (24 954)

Läs hela statistiken:

Logga in via Läkarförbundets webbplats, www.slf.se, under Lön och villkor.